top of page

PRIVACY

In de eerste sessie voer ik met jou een intakegesprek waarin ik ook een aantal vragen stel over je gezondheid. Ik bespreek  de factoren in je leven die je algeheel welzijn beïnvloeden, zoals bijv. gezondheidsgeschiedenis, stressfactoren, denkbeelden, patronen en gewoontes, familie, jeugdherinneringen, eetgewoonten, lichaamsbeweging, relaties en andere levensomstandigheden en ervaringen.

 

Alles wat tijdens de sessies gebeurt behandel ik vertrouwelijk. Ik houd me altijd aan het wettelijk geregelde beroepsgeheim. Derden hebben geen toegang tot mijn aantekeningen. Ik zal, indien daartoe aanleiding is, de sessies wel anoniem bespreken in het kader van intervisie.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de sessies. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding en dossiervorming. Je hebt het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn  bewaard. 

AANSPRAKELIJKHEID

Als je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, geef je dit zelf aan. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van je medicijngebruik, je gezondheid, je huisarts, en adresgegevens.

Dorrit Verkade- Praktijk voor Levenstherapie - is niet aansprakelijk voor materiële schade die je geleden hebt door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek.

Ik ben aangesloten bij de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Deze wet beschermt cliënten tegen onzorgvuldig of onethisch handelende van zorgaanbieders. Ik ben ook aangesloten bij Balens Insurance. Een specialistische verzekering voor professionals in de gezondheidszorg, complementaire & welzijnstherapeuten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij sessies ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 • natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Dit geef je minimaal 24 uur van tevoren door. Bij niet tijdige annulering wordt het volledige bedrag in rekening worden gebracht. In uitzonderlijke gevallen zoals een sterfgeval of ziekte maak ik een uitzondering;

   

 • annulering geef je per voorkeur via telefoon / whatsapp / e-mail door, waarbij het moment van ontvangst bindend is;

   

 • bij te laat verschijnen, wordt het tarief vanaf het afgesproken tijdstip in rekening gebracht;

   

 • een sessie levenstherapie van 60 minuten kost 80 EUR, een losse healingsessie van 60 minuten kost 90 EUR. Ik stuur hiervoor een factuur, via de mail, na de sessie. De betalingstermijn van facturen is één week (7 dagen);

   

 • raadpleeg in geval van ziekte altijd een deskundige in de reguliere gezondheidszorg;

   

 • mijn therapie is geen vervanging voor medische of psychiatrische behandeling maar een aanvulling;

   

 • tenzij anders overeengekomen, bied ik geen hulp tussen de sessies door via whatsapp of telefoon. 

   

 

 

Bij aanmeldingen voor groepswerk ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 • wil je deelnemen aan groepswerk, dan kun je je aanmelden op de wijze die bij de workshop staat;

   

 • de inschrijving is definitief op het moment dat je je ingeschreven hebt;

   

 • afmelden kan kosteloos tot 1 week voor datum van het groepswerk, tenzij anders vermeld;

   

 • meldt je je in de laatste week af, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.

   

bottom of page