top of page

LEVENSTHERAPIE

Wat is levenstherapie?

Levenstherapie heeft als basis ontwikkelingspsychologie, intuïtieve vaardigheden, authentiek contact, energiewerk, lichaamswerk, coaching- en counselingtechnieken en kan ingezet worden op alle gebieden die betrekking hebben op het leven. Terugvinden wat je al tot je beschikking hebt – jouw essentie - staat centraal. De Levenstherapeut is opgeleid aan de School of Life, opleidingsinstituut voor Levenstherapie. Dit is een geaccrediteerde 5-jarige opleiding op HBO-niveau, incl. Medische Basiskennis en DSM V.

'Frozen Past', een pakketje dat je met je meedraagt uit het verleden dat je beslissingen en relaties beïnvloed.

coaching_edited.jpg
Dorrit_KarenVanGilst_011221_03_lr def_edited.jpg

MIJN VISIE

Het doel van levenstherapie is je zodanig te begeleiden dat je zelfstandig in staat bent aanwezig te blijven bij zowel voor- als tegenspoed en daarbij jouw essentie kan inzetten als richtlijn.

Het werk dat we samen doen bestaat altijd uit twee delen:

 1. We bouwen aan je veerkracht en je draagkracht (het licht): we brengen hulpbronnen in kaart, we werken aan zelfregulatie en co-regulatie (volgens de polyvagaaltheorie van Deb Dana) en zelfzorg. Als deze basis in veiligheid is gelegd is mijn ervaring dat automatisch de traumadelen of afgesplitste delen (klein of groot), in beweging komen. Als het licht groeit, krijgt ook het donker de ruimte om gezien te worden.

 2. We onderzoeken en doorvoelen de traumadelen (het donker) die in je bewustzijn komen. Hoe ziet dat er uit? Hoe is het ontstaan? Wat is er gebeurd toen je klein was? Hoe heeft dat nog steeds invloed op je leven? Je kunt ervaren wat eerst nog te spannend was om te voelen, maar nu zijn uitweg mag vinden, zodat het kan ‘ontdooien’. Vervolgens integreer je dit in je fysieke lichaam; want als je iets loslaat, komt er ruimte voor iets nieuws!

VOOR WIE?

Voorbeelden van thema’s waarbij ik je vanuit mijn vakgebied kan ondersteunen zijn:

 • Moeilijk bij je gevoel kunnen komen. Leven op de automatische piloot.

 • Je plek niet kunnen vinden. Je anders voelen.

 • Opgegroeid met één of meer ouders met psychiatrische problemen (KOPP kinderen).

 • Opgegroeid/opgroeiend met een label (van ADHD, Autisme, gevoelig, dromer, druk, vreemd tot ‘hij redt zich wel’).

 • Ouder van een kind met een label.

 • Gevoeligheid/overwhelm (makkelijk energie oppikken van (en weg laten stromen naar) de ander).

En meer algemeen:

 • Fysiek: moe, gespannen, overprikkeld, pijnklachten en andere lichamelijke klachten.

 • Emotioneel: angst en paniekgevoelens, depressieve of sombere gevoelens, (ingehouden) boosheid.

 • Mentaal: negatieve, belemmerende overtuigingen, veel in het hoofd zitten, (zelf)vertrouwen.

 • Energetisch: gebrek aan levensenergie, vitaliteit, gevoel van vastzitten, zingevingsproblemen.

   

Kosten: 80 euro per uur 

bottom of page